Trắc nghiệm Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng có đáp án (Vận dụng cao)

  • 983 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Biết công thoát của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là 2,89eV; 2,26eV; 4,78eV và 4,14eV. Chiếu bức xạ có bước sóng 0,33μm vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng quang điện ngoài xảy ra với các kim loại nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Năng lượng của bức xạ chiếu vào bề mặt tấm kim loại ε=hcλ=3,76eV

Để xảy ra hiện tượng quang điện thì εA

Nhận thấy năng lượng photon của ánh sáng chiếu vào tấm kim loại lớn hơn công thoát của kali  và canxi. Do đó hiện tượng quang điện xảy ra đối với hai kim loại này.


Câu 5:

Kim loại có công thoát electron là A=3,61.1019J. Khi chiếu lần lượt vào kim loại này hai bức xạ có bước sóng  và thì hiện tượng quang điện:

Xem đáp án

Điện áp A

Giới hạn quang điện của kim loại nàu là:

λ0=hcA=6,625.1034.3.1083,61.1019=5,5.107m=0,55μm

Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện là bước sóng ánh sáng kích thích phải nhỏ hơn hay bằng bước sóng ánh sáng giới hạn

λ1>λ0 nên không xảy ra hiện tượng quang điện với λ1

λ2<λ0 nên xảy ra hiện tượng quang điện với λ2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận