Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 26 (có đáp án) Châu chấu (phần 2)

  • 1927 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Cơ thể châu chấu gồm mấy phần?

Xem đáp án

Đáp án C
Cơ thể châu chấu gồm 3 phần: đầu, ngực và bụng


Câu 2:

Châu chấu di chuyển bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Châu chấu di chuyển bằng 3 hình thức: Bò bằng 3 đôi chân; Nhảy nhờ đôi chây sau (càng); Bay bằng 2 đôi cánh.→ So với các loài sâu bọ khác thì khả năng di chuyển của châu chấu linh hoạt hơn


Câu 3:

Châu chấu di chuyển nhờ cơ quan nào?

Xem đáp án

Đáp án D
Châu chấu di chuyển bằng 3 hình thức nhờ các cơ quan như cánh, chân trước và chân sau


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây nói về hệ tuần hoàn của châu chấu là đúng?

Xem đáp án

Đáp ám C

Hệ tuần hoàn ở châu chấu đơn giản, tim hình ống gồm nhiều ngăn ở mạch lưng, hệ mạch hở


Câu 5:

Châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Châu chấu hô hấp bằng lỗ thở ở bụng và hệ thống ống khí


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Huyền

Bình luận


Bình luận