Trắc nghiệm Tán sắc ánh sáng có đáp án (Thông hiểu)

  • 1273 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+ Vđỏ>Vcam>Vvàng>Vlục>Vlam>Vchàm>Vtím

+ nđỏ>ncam>nvàng>nlục>nlam>nchàm>ntím

+ Dđỏ<Dcam<Dvàng<Dlục<Dlam<Dchàm<Dtím


Câu 2:

Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thuỷ tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng

Xem đáp án

Đáp án D

Chiết suất có giá trị lớn nhất ứng với ánh sáng có bước sóng nhỏ nhất

Trong 4 ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục

Ánh sáng tím có bước sóng nhỏ nhất => có chiết suất đối với thuỷ tinh là lớn nhất


Câu 3:

Khi rọi một chùm hẹp ánh sáng Mặt trời xuống mặt nước trong một bể bơi thì thấy ở đáy bể một vệt sáng. Vệt sáng này

Xem đáp án

Đáp án C

- Khi chiếu vuông góc, ánh sáng truyền thẳng ( theo định luật truyền thẳng ánh sáng) => vệt sáng vẫn có màu trắng

- Khi chiếu xiên, theo hiện tượng tán sắc ánh sáng, ta có vệt sáng sẽ có nhiều màu


Câu 4:

Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì

Xem đáp án

Đáp án A

Khi sóng ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số không thay đổi và bước sóng thay đổi


Câu 5:

Khi truyền ánh sáng từ môi trường này sang môi trường khác, đại lượng nào trong các đại lượng sau không thay đổi:

1 – tần số

2 – Bước sóng

3 – Vận tốc

4 – Màu sắc

Xem đáp án

Đáp án C

Khi sóng ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số, màu sắc của ánh sáng không thay đổi và bước sóng thay đổi


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận