Trắc nghiệm Toán 6 Bài 1 (có đáp án): Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau

  • 1540 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Viết phân số âm năm phần tám

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Phân số âm năm phần tám được viết là 58


Câu 2:

Viết phân số âm ba phần âm mười.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

 Phân số âm ba phần âm mười:  310


Câu 3:

Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

+)    120 không là phân số vì mẫu số bằng 0.

+)    30,25 không là phân số vì mẫu số là số thập phân.

+)   4,411,5không là phân số vì tử số và mẫu số là số thập phân.

+)   45là phân số vì −4;5∈Z và mẫu số là 5 khác 0.


Câu 4:

Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không phải là phân số: 

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

+)   32 là phân số

+)   89 là phân số

+)   04 là phân số

+)   2,59,5 không là phân số vì tử số và mẫu số là số thập phân.


Câu 5:

Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Quan sát hình vẽ ta thấy nếu chia hình tròn làm 4 phần thì phần tô màu chiếm 3 phần.

Vậy phân số biểu diễn  phần tô màu là 34


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

2 năm trước

VJ Trợ giảng Toán 3

P

2 năm trước

Phan kiều kiều

Bình luận


Bình luận