Trắc nghiệm Toán 6 Bài 13 (có đáp án): Ước và bội

  • 2350 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các số sau, số nào là ước của 12?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ư(12)={1;2;3;4;6;12}


Câu 2:

Trong các số sau, số nào là ước của15?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ư(15)={1;3;5;15}


Câu 3:

Tìm tất cả các các bội của 3  trong các số sau: 4;18;75;124;185;258

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Vì 18⋮3;75⋮3;258⋮3nên đáp án đúng là D


Câu 4:

Tìm tất cả các các bội của 5 trong các số sau: 75;120;67;276;135.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Vì 75⋮5;120⋮5;135⋮5 nên đáp án đúng là B.


Câu 5:

Tìm x thuộc bội của 9 và x < 63

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

0

2 năm trước

08-Hồ Tấn Khang

đc cù ló

Bình luận


Bình luận