Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 (có đáp án): Tập hợp các số nguyên

  • 2068 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là Z


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là Z và ta cóZ = {...−2, −1, 0, 1, 2...}


Câu 3:

Số đối của số - 3 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có số đối của số −3 là 3


Câu 4:

Số đối của số - 7 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có số đối của số −7 là 7


Câu 5:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có   

 + Tập hợp các số nguyênZ = {...; −2; −1; 0; 1; 2;...} nên C đúng, D sai.

+ Tập hợp các số tự nhiên N = { 0; 1; 2; 3;...}và các số tự nhiên khác 0 là N* = {1; 2; 3;...}

Nên N ⊂ Z; N* ⊂ Zdo đó A, B đúng.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

2 năm trước

Mai Phi Trường

Bình luận


Bình luận