Trắc nghiệm Toán 6 Bài 5 (có đáp án): Cộng hai số nguyên khác dấu

  • 1665 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính ( - 50) + 30 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có(−50)+30=−(50−30)=−20.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 120 + ( - 150) là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: 120+(−150)=−(150−120)=−30


Câu 3:

Số nguyên nào dưới đây là kết quả của phép tính 52 + ( - 122)?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có 52+(−122)=−(122−52)=−70.


Câu 4:

Số nguyên nào dưới đây là kết quả của phép tính ( - 156) + 45?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: (−156)+45=−(156−45)=−111


Câu 5:

Tính ( - 909) + 909.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta thấy 909 và (−909) là hai số đối nhau.

Ta có (−909)+909=0.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Quốc Huỳnh Đặng Kiến

rất hay

Bình luận


Bình luận