Trắc nghiệm Toán 6 Bài 5 (có đáp án): Phép cộng và phép nhân

  • 2544 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính nhanh tổng 53 + 25 + 47 + 75?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có 53+25+47+75=(53+47)+(25+75)=100+100=200


Câu 2:

Tính nhanh tổng 57 + 26 + 34 + 63 ?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có: 57+26+34+63=(57+63)+(26+34)=120+60=180


Câu 3:

Kết quả của phép tính 547.63 + 547.37 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có 547.63+547.37=547.(63+37)=547.100=54700


Câu 4:

Kết quả tính 341.67 + 341.16 + 659.83 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: 341.67+341.16+659.83=341.(67+16)+659.83=341.83+659.83=

=83.(341+659) =83.1000=83000.


Câu 5:

Tích 25.9676.4 bằng với

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có 25.9676.4=9676.25.4=9676.100


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận