Trắc nghiệm Toán 6 Bài 8 (có đáp án): Quy tắc dấu ngoặc

  • 2056 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Tổng ( - 43567 - 123) + 43567 bằng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Tổng (190862 - 2987) + ( - 190862) bằng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Kết quả của phép tính ( - 98)+ 8 + 12 + 98 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận