Trắc nghiệm Toán 6 Bài tập ôn tập chương 1 (có đáp án)

  • 2330 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 5 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 5 là tập hợp {1;2;3;4}


Câu 2:

Số la mã XVII có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Số la mã XVII có giá trị tương ứng trong hệ thập phân là 17


Câu 3:

Cách tính đúng của phép tính 74.73 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Với x  0 ta có x8:x2 bằng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

d

2 năm trước

do nguyen thanh vu

rat hay phu hop cho chung em

1 năm trước

Đinh Khánh Thiên

Bình luận


Bình luận

Trần Ngọc Minh Rũng
16:11 - 28/10/2021

Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 1010 nhưng không vượt quá 2012 là: sao lại bằng 501 nhỉ tưởng bằng 500

Trần Lê Khánh Nam
19:20 - 17/11/2021

haha gà

Trần Ngọc Minh Rũng
16:12 - 28/10/2021

đáp án giải thích :
Gọi B là tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 10 nhưng không vượt quá 2012.
B={1012;1014;1016;...;2008;2012}
Xét dãy số 1012;1014;1016;...;2008;2012
Ta thấy dãy trên là dãy số cách đều 2 đơn vị
Số số hạng của dãy số trên là: (2012−1012):2+1=501số hạng
Số phần tử của tập hợp B cũng chính là số số hạng của dãy số trên
Nên tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 1010 nhưng không vượt quá 2012 có 501 phần tử

Đinh Khánh Thiên
08:48 - 29/11/2021

câu 8 sai