Trắc nghiệm Toán 6 Bài tập ôn tập chương 1 (có đáp án)

  • 588 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 5 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 5 là tập hợp {1;2;3;4}


Câu 2:

Số la mã XVII có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Số la mã XVII có giá trị tương ứng trong hệ thập phân là 17


Câu 3:

Cách tính đúng của phép tính 74.73 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Với x  0 ta có x8:x2 bằng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

d

7 tháng trước

do nguyen thanh vu

rat hay phu hop cho chung em

Bình luận


Bình luận