Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất có đáp án

  • 1529 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm các tập hợp Ư(24) và Ư(28).

Xem đáp án

+) Vì 24 chia hết cho các số: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Do đó: Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}.

+) Vì 28 chia hết cho các số: 1; 2; 4; 7; 14; 28

Do đó: Ư(28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28}.


Câu 2:

Gọi ƯC(24, 28) là tập hợp các số vừa là ước của 24, vừa là ước của 28. Hãy viết tập hợp ƯC(24, 28).

Xem đáp án

Ta có: Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

           Ư(28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28}

Các số vừa là ước của 24, vừa là ước của 28 là: 1; 2; 4.

Vậy ƯC(24; 28) = {1; 2; 4}.


Câu 3:

Tìm số lớn nhất trong tập ƯC(24, 28).

Xem đáp án

Ta có: ƯC(24; 28) = {1; 2; 4}

Số lớn nhất trong ƯC(24; 28) là 4.


Câu 4:

Tìm ƯCLN(90, 10).

Xem đáp án

Vì 90 ⁝ 10 nên ta có ƯCLN(90, 10) = 10.


Câu 5:

Bố có 12 quả bóng màu xanh và 15 quả bóng màu đỏ. Bố muốn chia số bóng cho ba anh em Việt, Hà và Nam đều như nhau gồm cả bóng màu xanh và bóng màu đỏ. Hỏi bố có thực hiện được điều đó hay không?

Xem đáp án

Ta có: 12 ⁝ 3, 15 ⁝ 3  hay 3 ∈ Ư(12); 3 ∈ Ư(15)

Nên 3 ∈ ƯC(12; 15) do đó bố chia được số bóng cho ba anh em Việt, Hà và Nam đều như nhau gồm cả bóng màu xanh và bóng màu đỏ.

Vậy bố có thể thực hiện phép chia này.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần Ngọc My

rất tốt. phát huy nữa nhé.

Bình luận


Bình luận

hải lê
22:10 - 21/10/2023

111111111111111111111111

hải lê
22:01 - 21/10/2023

111111111111111

hải lê
22:01 - 21/10/2023

11111111111111111111111111111

Vũ Lê Hà Thủy
17:58 - 10/11/2023

câu 1:
Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}.
Ư(28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28}.

Vũ Lê Hà Thủy
18:08 - 10/11/2023

câu 2:
24=2^3 . 3
28=2^3 . 7
ƯCLN(24,28)=2^3 =8
ƯC(24,28)=Ư(8)= { 1,2,4,8}.