Trắc nghiệm Toán 7 Bài 11. Định lí và chứng minh định lý có đáp án

  • 778 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Định lý là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Định lý là một khẳng định được suy ra từ những khẳng định đúng đã biết.


Câu 2:

Định lí thường được phát biểu dưới dạng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mỗi định lí thường được phát biểu dưới dạng “Nếu … thì …”.


Câu 3:

Trong định lý “Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thứ ba thì chúng song song với nhau”, thì có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Giả thiết là vế đứng trước “thì”.

Do đó giả thiết là “hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba”.

Vậy chọn đáp án A.


Câu 4:

Chọn phát biểu sai.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Giả thiết của định lí là phần cho biết. Kết luận của định lí là điều suy ra.

Vậy chọn đáp án C.


Câu 5:

Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp để được định lí đúng.

Cho đoạn thẳng AB nếu M là trung điểm của AB thì ...

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì M là điểm thuộc AB và cách đều A, B.

Vậy chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận