Trắc nghiệm Toán 7 Bài 18. Biểu đồ quạt tròn có đáp án

  • 916 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong biểu đồ hình quạt tròn, phần chính là hình tròn biểu diễn dữ liệu được chia thành nhiều hình quạt được tô màu khác nhau.

Vậy chọn đáp án B.


Câu 2:

Cho biểu đồ

Cho biểu đồTỉ lệ đuối nước là bao nhiêu? (ảnh 1)

Tỉ lệ đuối nước là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào biểu đồ ta thấy tỉ lệ đuối nước ở trẻ em là 48%.

Vậy chọn đáp án A.


Câu 3:

Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỉ lệ theo thể tích trong không khí của: khí oxy; khí nitơ; hơi nước, khí cacbonic và các khí khác.

Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỉ lệ theo thể tích trong không khí của: khí oxy; khí nitơ; hơi nước, khí cacbonic và các khí khác.Trong không khí, thành phần nào chiếm tỉ lệ thấp nhất? (ảnh 1)

Trong không khí, thành phần nào chiếm tỉ lệ thấp nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào biểu đồ trên ta thấy hơi nước, khí cacbonic và các khí khác chiếm tỉ lệ thấp nhất chỉ 1%.

Vậy chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho biểu đồ biểu diễn lượng phát thải khí nhà kính ở từng lĩnh vực của Singapore vào năm 2020. Lĩnh vực nào có lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất?

Cho biểu đồ biểu diễn lượng phát thải khí nhà kính ở từng lĩnh vực của Singapore vào năm 2020. Lĩnh vực nào có lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào biểu đồ trên ta thấy lĩnh vực công nghiệp có lượng phát khí thải nhà kính lớn nhất: 60,8%.

Vậy chọn đáp án A.


Câu 5:

Bảng sau cho biết tỉ lệ các bạn trong trường dự đoán đội vô địch giải bóng đá học sinh khối 7:

Đội tuyển lớp

7A

7B

7C

7D

Tỉ lệ dự đoán

15%

30%

20%

35%

Biểu đồ nào dưới đây biểu diễn bảng thống kê này?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa bào bảng thống kê ta thấy tỉ lệ dự đoán lớp 7A, 7B, 7C, 7D lần lượt là: 15%, 30%, 20%, 35%. Do đó, biểu đồ biểu diễn là:

Vậy chọn đáp án B.

Bảng sau cho biết tỉ lệ các bạn trong trường dự đoán đội vô địch giải bóng đá học sinh khối 7:Đội tuyển lớp7A7B7C7DTỉ lệ dự đoán15%30%20%35%Biểu đồ nào dưới đây biểu diễn bảng thống kê này? (ảnh 1)


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đinh Khánh Thiên

1 năm trước

Hoàng Giang

Bình luận


Bình luận

Vũ Minh Huy Bùi
20:13 - 01/08/2022

ơ, câu 3 D mới đúng mà

Đinh Khánh Thiên
15:26 - 18/11/2022

câu 3: D

b.ố.n.g
19:33 - 06/01/2023

ớ câu 3 D mà