Dạng 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số có đáp án

  • 210 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một quả bưởi Năm roi giá 65 000 đồng, một kilôgam cam Canh giá 55 000 đồng. Biểu thức đại số cho số tiền ứng với x quả bưởi Năm roi và y kilôgam cam Canh là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Theo đề bài, ta có:

x quả bưởi có giá là 65 000x (đồng)

y kilôgam cam có giá là 55 000y (đồng)

Biểu thức đại số cho số tiền ứng với x quả bưởi Năm roi và y kilôgam cam Canh là:

65 000x + 55 000y (đồng).


Câu 2:

Biểu thức đại số biểu thị chu vi hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là a và b:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Biểu thức đại số biểu thị chu vi hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b là:

2(a + b).


Câu 3:

Biểu thức đại số biểu thị nửa tổng của a và b là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tổng của a và b là: a + b.

Nửa tổng của a và b là:  12.(a + b).


Câu 4:

Mai mua 10 quyển vở mỗi quyển vở giá x đồng và 5 quyển sách mỗi quyển sách giá y đồng. Hỏi Mai phải trả tất cả bao nhiêu tiền

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số tiền Mai phải trả khi mua 10 quyển vở là: 10x (đồng).

Số tiền Mai phải trả khi mua 5 quyển sách là: 5y (đồng).

Mai phải trả tất cả số tiền là: 10x + 5y (đồng).


Câu 5:

Hình vuông có độ lớn một cạnh là x (cm), hình chữ nhật có độ lớn chiều dài a cm và chiều rộng b (m). Biểu thức đại số biểu thị tổng diện tích của hình vuông và hình chữ nhật là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Diện tích của hình vuông cạnh x là x2 (cm2).

Diện tích của hình chữ nhật là: a.b (cm2).

Tổng diện tích của hình vuông và hình chữ nhật là: x2 + a.b (cm2).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận