Dạng 1: Lập tỉ lệ thức từ các số cho trước có đáp án

  • 491 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ các đẳng thức sau:

a) 24 . 7 = 42 . 4

Xem đáp án

a) Từ 24 . 7 = 42 . 4, ta có các tỉ lệ thức sau:

2442=47;244=427;74=4224;742=424.


Câu 2:

b) 0,32 . 1,8 = 0,36 . 1,6

Xem đáp án

b) Từ 0,32 . 1,8 = 0,36 . 1,6, ta lập được các tỉ lệ thức sau:

Media VietJack


Câu 4:

Cặp tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Media VietJack


Câu 5:

Các tỉ lệ thức có thể có được từ bốn số sau 1,5; 2; 3,6; 4,8 là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có 1,5 . 4,8 = 2 . 3,6 (= 7,2).

Do đó có 4 tỉ lệ thức:

24,8=1,53,6;1,52=3,64,8;4,82=3,61,5;4,83,6=21,5


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận