Dạng 1: Thu thập và phân loại dữ liệu có đáp án

  • 593 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dữ liệu được chia thành mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dữ liệu được phân thành 2 loại. Đó là:

- Dữ liệu là số (số liệu) hay còn gọi là dữ liệu định lượng.

- Dữ liệu không là số hay còn gọi là dữ liệu định tính.

Do đó ta chọn đáp án A.


Câu 2:

Ta có thể thu thập dữ liệu bằng những cách nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có thể thu thập dữ liệu bằng phỏng vấn, bảng hỏi, hoặc có thể thông qua văn bản, bảng biểu, biểu đồ, hình ảnh trong thực tiễn,...


Câu 3:

Câu hỏi nào trong các câu hỏi dưới đây phù hợp để phỏng vấn ý kiến của các bạn trong tổ em về loại trái cây mà các bạn thích ăn nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Câu hỏi phỏng vấn: “Bạn thích ăn trái cây gì nhất?” là chính xác.

Ở đáp án A và đáp án D hoàn toàn không liên quan đến các loại trái cây nên ta có thể loại trừ hai đáp án này.

Đề bài yêu cầu phỏng vấn về loại trái cây mà các bạn trong tổ em thích ăn nhất. Tuy đáp án C có nhắc đến trái “táo” nhưng ý nghĩa câu hỏi không phù hợp với yêu cầu của đề bài. Do đó ta loại đáp án C.

Vậy ta chọn đáp án B.


Câu 4:

Sau khi khảo sát ý kiến của các bạn học sinh trong nhóm về loài hoa mà các bạn yêu thích nhất, em đã thu được dãy dữ liệu sau: hoa hồng, hoa mai, hoa lan hồ điệp, hoa mười giờ, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa mào gà. Em hãy cho biết dãy dữ liệu trên thuộc loại nào và có thể sắp thứ tự được không?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì đây là dãy dữ liệu về tên của các loài hoa nên dãy dữ liệu này không phải là dãy số liệu và không thể sắp thứ tự.

Do đó ta chọn đáp án D.


Câu 5:

Huấn luyện viên đã ghi lại số điểm bắn được sau 10 lần bắn của một xạ thủ (thang điểm 10) lần lượt là: 8; 9; 7; 9; 10; 6; 9; 8; 6; 8. Em hãy cho biết dãy dữ liệu trên thuộc loại nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đây là dãy số liệu hay còn gọi là dữ liệu định lượng vì số điểm bắn được của xạ thủ sau mỗi lần bắn là một con số (từ 0 đến 10).

Do đó ta chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận