Dạng 1: Biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn có đáp án

  • 868 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi vẽ biểu đồ hình quạt tròn, ta cần đổi đơn vị trong bảng số liệu sang đơn vị:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn tỉ lệ phần trăm của dữ liệu.

Do đó ta chọn đáp án C.


Câu 2:

Dân số một số tỉnh của Việt Nam (đơn vị: triệu người) được thống kê vào năm 2021 được cho trong bảng sau:

Tỉnh

An Giang

Bạc Liêu

Bắc Giang

Bắc Ninh

Bến Tre

Bình Dương

Số dân

1,9

0,9

1,9

1,5

1,3

2,7

Nếu biểu diễn bảng số liệu trên lên biểu đồ quạt tròn, em hãy cho biết tiêu đề (tên biểu đồ) của biểu đồ quạt tròn là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong đề bài có câu: “Dân số một số tỉnh của Việt Nam (đơn vị: triệu người) được thống kê vào năm 2021”.

Do đó ta chọn đáp án C.


Câu 3:

Bảng thống kê sau thể hiện khối lượng các loại trái cây sau khi thu hoạch (đơn vị: kg):

Trái cây

Cam

Ổi

Mít

Táo

Khối lượng

100

70

30

60

80

Tỉ lệ phần trăm các loại trái cây theo thứ tự như trên bảng thống kê là khoảng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tổng khối lượng các loại trái cây sau khi thu hoạch là:

100 + 70 + 30 + 60 + 80 = 340 (kg)

Tỉ lệ phần trăm khối lượng các loại trái cây theo thứ tự cam, ổi, mít, lê, táo như trên bảng thống kê là khoảng:

 10034029,4%; 7034020,6%; 303408,8%; 6034017,6%; 8034023,5%.

Vậy ta chọn đáp án B.


Câu 4:

Lớp 7B dự kiến sẽ mặc áo lớp trong buổi ngoại khóa sắp tới. Lớp trưởng lớp 7B đã thu thập ý kiến của các bạn cho câu hỏi: “Bạn muốn áo lớp có màu gì?” với ba lựa chọn về màu: màu xanh, màu đỏ và màu xanh lá. Sau khi thống kê, bạn lớp trưởng có kết quả như bảng sau:

Màu áo

Xanh biển

Đỏ

Xanh lá

Tỉ lệ

20%

45%

35%

 
Lớp 7B dự kiến sẽ mặc áo lớp trong buổi ngoại khóa sắp tới. Lớp trưởng  (ảnh 1)

Trong các biểu đồ bên dưới, biểu đồ nào biểu diễn chính xác nhất bảng thống kê của lớp trưởng?

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sắp xếp các tỉ lệ trên bảng thống kê theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, ta được:

20% < 35% < 45%.

Dựa vào biểu đồ đã cho, ta sẽ sắp xếp các hình quạt theo màu sắc theo thứ tự từ bé đến lớn, ta được:

Xanh biển < xanh lá < đỏ.

Do đó ta được hình quạt màu xanh biển ứng với 20%; màu xanh lá ứng với 35% và màu đỏ ứng với 45%.

Quan sát bảng số liệu, ta thấy màu áo xanh biển chiếm tỉ lệ 20%, do đó hình quạt màu xanh biển biểu thị cho áo màu xanh biển.

Tương tự như vậy, ta có:

+ Hình quạt màu đỏ biểu thị cho áo màu đỏ;

+ Hình quạt màu xanh lá biểu thị cho áo màu xanh lá.

Vậy biểu đồ hoàn thiện có dạng như sau:

Lớp 7B dự kiến sẽ mặc áo lớp trong buổi ngoại khóa sắp tới. Lớp trưởng  (ảnh 2)

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 5:

Một cửa hàng kinh doanh thú nhồi bông vừa nhập về một số lượng các con thú nhồi bông với các hình dáng khác nhau được thống kê như bảng sau:

Thú

Gấu

Chó

Heo

Mèo

Rùa

Tỉ lệ

40%

25%

15%

12%

8%

 
Một cửa hàng kinh doanh thú nhồi bông vừa nhập về một số lượng các con (ảnh 1)

Các tỉ lệ ở các vị trí (1), (2), (3) lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vị trí (1) là màu xanh biển.

Ta quan sát phần chú giải, thấy màu xanh biển biểu thị cho tỉ lệ của “Gấu”.

Ta quan sát bảng số liệu, thấy “Gấu” chiếm tỉ lệ 40%.

Do đó tỉ lệ ở vị trí (1) là 40%.

Ta thực hiện tương tự cho vị trí (2) và (3).

Vị trí (2) là màu nâu.

Ta quan sát phần chú giải, thấy màu nâu biểu thị cho tỉ lệ của “Rùa”.

Ta quan sát bảng số liệu, “Rùa” chiếm tỉ lệ 8%.

Do đó tỉ lệ ở vị trí (2) là 8%.

Vị trí (3) là màu xanh lá.

Ta quan sát phần chú giải, thấy màu xanh lá biểu thị cho tỉ lệ của “Heo”.

Ta quan sát bảng số liệu, thấy “Heo” chiếm tỉ lệ 15%.

Do đó tỉ lệ ở vị trí (3) là 15%.

Ta suy ra các tỉ lệ ở các vị trí (1), (2), (3) lần lượt là 40%; 8% và 15%.

Vậy ta chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận