Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 18. Biểu đồ hình quạt tròn (Nhận biết) có đáp án

  • 381 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biểu đồ sau biểu diễn thông tin về vấn đề gì?

Tỉ lệ phần trăm các loại trái cây bán được trong một ngày tại cửa hàng hoa quả A được biểu diễn bằng biểu đồ:

Biểu đồ sau biểu diễn thông tin về vấn đề gì?  Tỉ lệ phần trăm các loại trái cây  (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Biểu đồ biểu diễn các thông tin về tỉ lệ phần trăm các loại trái cây bán được trong một ngày tại cửa hàng hoa quả A

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trong biểu đồ hình quạt tròn, đối tượng thống kê (không phải tổng thể thống kê) được biểu diễn bằng các hình quạt tròn nên khẳng định C là sai.

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 3:

Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ lệ phần trăm môn thể thao yêu thích các bạn lớp 7A:

Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ lệ phần trăm môn thể thao yêu thích các bạn lớp 7A: (ảnh 1)

Tỉ lệ phần trăm của số bạn yêu thích môn cờ vua là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Dựa vào biểu đồ ta thấy tỉ lệ phần trăm số bạn yêu thích môn cờ vua là 35%.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Cho biểu đồ sau:

Cho biểu đồ sau:  Môn học được yêu thích nhất là: (ảnh 1)

Môn học được yêu thích nhất là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta thấy 15% < 20% < 30% < 35%.

Do đó 35% là lớn nhất.

Vậy môn học được yêu thích nhất là Toán (35%).


Câu 5:

Biểu đồ sau cho biết việc chi tiêu hàng tháng của một gia đình.

Biểu đồ sau cho biết việc chi tiêu hàng tháng của một gia đình.  Yếu tố chiếm  (ảnh 1)

Yếu tố chiếm 15% chi tiêu hàng tháng của gia đình là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

15% được ghi ở hình quạt tròn màu xám. Mà hình quạt tròn đó biểu diễn chi tiêu cho việc mua sắm

Do đó, yếu tố chi tiêu chiếm 15% chi tiêu hàng tháng là mua sắm

Vậy ta chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận