Dạng 1: Cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỉ có đáp án

  • 585 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính:

a) 7854;

Xem đáp án

a) 7854=78108=7108=38.

Vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng -38.


Câu 2:

b) 125+335;

Xem đáp án

b) 125+335=75+185=7+185=255=5.

Vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng 5.


Câu 3:

c) 1420+0,6;

Xem đáp án

c) 1420+0,6=1420+610=710+610=7+610=110.

Vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng -110.


Câu 4:

d) 85.34;

Xem đáp án

d) 85.34=8.35.4=235.1=65.

Vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng 65.

Câu 5:

e) 154:2110.

Xem đáp án

e) 154:2110=154.1021

=15.104.21=5.52.7=2514.

Vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng 2514.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận