Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 30. Làm quen với xác suất của biến cố có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 1098 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Xác suất của biến cố chắc chắn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Xác suất của biến cố chắc chắn là: 100% do biến cố chắc chắn là biến cố chắc chắn xảy ra.


Câu 2:

Xác suất p của một biến cố có giá trị thỏa mãn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khả năng xảy ra của một biến cố được đo lường bởi một số nhận giá trị từ 0 đến 1.

Vậy ta có: 0 ≤ p ≤ 1.


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Xác suất của một biến cố càng gần 1 thì biến cố đó càng nhiều khả năng xảy ra,  xác suất của một biến cố càng gần 0 thì biến cố đó càng ít khả năng xảy ra. Do đó A sai, B đúng.

Xác suất nói về khả năng xảy ra của một biến cố nhận giá trị từ 0 đến 1. Do đó C và D sai.

Vậy ta chọn đáp án B.


Câu 4:

Trong các cặp biến cố sau, 2 biến cố nào là biến cố đồng khả năng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

“Tung 1 đồng xu xuất hiện mặt sấp” và “Tung 1 đồng xu xuất hiện mặt ngửa” là hai biến cố đồng khả năng.


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Xác suất của “biến cố không thể” bằng 0 vì biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra.

Suy ra A đúng và B sai.

Xác suất của biến cố ngẫu nhiên không thể kết luận trên mặt lý thuyết vì biến cố ngẫu nhiên có thể xảy ra hoặc không. Do đó C và D sai.

Vậy chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận