Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 5 có đáp án

  • 674 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Kết quả tìm hiểu về khả năng tự nấu ăn của các bạn học sinh lớp 7A được cho bởi bảng thống kê sau:

Khả năng tự nấu ăn

Không đạt

Đạt

Giỏi

Xuất sắc

Số bạn nữ tự đánh giá

2

10

5

3

Khẳng định nào là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dữ liệu trên chỉ đại diện cho khả năng tự nấu ăn của các bạn học sinh nữ. Chưa có dữ liệu của học sinh nam nên dữ liệu chưa thể đại diện cho học sinh cả lớp.

Vậy chọn đáp án B.


Câu 3:

Một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia. Điểm số ở các lần bắn được cho bởi bảng sau:

7

8

9

9

8

10

10

9

8

10

8

8

9

10

10

7

6

6

9

9

Tỉ lệ xạ thủ bắn được 10 điểm so với tổng số lần bắn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tổng số lần xạ thủ bắn mũi tên vào bia là 20, số lần xạ thủ bắn được 10 điểm là 5 lần.

Tỉ lệ xạ thủ bắn được 10 điểm so với tổng số lần bắn là \(\frac{5}{{20}} = \frac{1}{4}\).


Câu 4:

Cho biểu đồ:

Cho biểu đồ:Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 2020 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2019? (ảnh 1)

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 2020 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2019?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 2020 là 282,7 tỉ đô; năm 2019 là 264,2 tỉ đô

Tỉ lệ phần trăm kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 2020 so với năm 2019 là:

\(\frac{{282,7}}{{264,2}}.100\% = 107,0022\% \approx 107\% \)

Vậy kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 2020 tăng khoảng 7% phần trăm so với năm 2019.


Câu 5:

Cho biểu đồ:

Cho biểu đồ:Tính tổng lượng mưa 3 tháng khô hạn nhất ở Cần Thơ. (ảnh 1)

Tính tổng lượng mưa 3 tháng khô hạn nhất ở Cần Thơ.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ba tháng khô hạn nhất là 3 tháng đầu năm có lượng mưa ít nhất lần luợt là: 6,1; 1,9; 13,3

Tổng lượng mưa của 3 tháng này là 6,1 + 1,9 + 13,3 = 21,3 mm.

Vậy tổng lượng mưa 3 tháng khô hạn nhất ở Cần Thơ là 21,3mm.

Vậy chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận