ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực địa lý - Vấn đề phát triển nông nghiệp

  • 895 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đâu không phải là vai trò của sản xuất lương thực?

Xem đáp án

Việc đẩy mạnh sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt:

- Nhằm đảm bảo lương thực cho trên 80 triệu dân.

- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

- Cung cấp nguồn hàng xuất khẩu

- Là cơ sở để đa dạng hóa sản xuất lương thực.

=>Đáp án A, B, D đúng.

- Cung cấp lâm sản (gỗ) là vai trò của ngành lâm nghiệp ->Loại

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Vùng nào sau đây có năng suất lúa cao nhất cả nước:

Xem đáp án

ĐBSH là vùng sản xuất lương thực lớn thứ hai (sau đồng bằng sông Cửu Long) và là vùng có năng xuất lúa cao nhất cả nước.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 19, hãy cho biết cây cà phê được trồng chủ yếu ở vùng nào?

Xem đáp án

B1. Xem kí hiệu cây cà phê ở trang 3 (kí hiệu chung).

B2. Xác định các khu vực trồng cà phê.

=>Kí hiệu cây cà phê phổ biến nhất ở vùng Tây Nguyên.

=>Tây Nguyên là vùng có dện tích trồng cây cà phê lớn nhất nước ta (nhờ đất badan màu mỡ trên bề mặt cao nguyên xếp tầng).

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết đậu tương được trồng nhiều nhất ở vùng nào?

Xem đáp án

B1. Xem kí hiệu đậu tương ở trang 3 (kí hiệu chung)

B2. Xác định các khu vực trồng đậu tương

=>Trung du miền núi Bắc Bộ sản xuất nhiều đậu tương nhất.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Căn cứ vào vào Atlat Địa LVN trang 19, hãy cho biết tỉnh dẫn đầu về diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm ở nước ta là

Xem đáp án

Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 19:

B1. Quan sát cột biểu đồ thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm (màu cam)

B2. Xác định diện tích cây công nghiệp lâu năm ở 4 tỉnh và so sánh tìm ra tỉnh dẫn đầu.

=>Bình Phước có diện tích lớn nhất

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận