ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực địa lý - Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp

  • 962 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai tỉnh chiếm gần một nửa diện tích mặt nước đã sử dụng để nuôi trồng thủy sản ở nước ta là:

Xem đáp án

Cả nước đã sử dụng hơn 850 nghìn ha diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản, trong đó 45% thuộc các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở miền Trung là

Xem đáp án

Đầm phá là vùng nước ở cửa sông ven biển ->có môi trường nước lợ.

=>Thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ

=>Chọn B

-Các ao hồ, sông ngòi, kênh rạch là môi trường nuôi trồng thủy sản nước ngọt

=>Loại đáp án A, C, D

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Vùng nuôi tôm lớn nhất ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng nuôi tôm lớn nhất cả nước.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn hơn khai thác?

Xem đáp án

Căn cứ vào Atlat Địa lí Viêt Nam trang 20:

B1. Nhận biết kí hiệu sản lượng thủy sản khai thác (cột màu hồng) và nuôi trồng (cột màu xanh)

B2. Xác định được:- tỉnh Bạc Liêu có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn hơn khai thác (cột màu xanh cao hơn).

- Các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định có sản lượng thủy sản nuôi trồng thấp hơn khai thác (cột màu xanh thấp hơn)

=>Loại đáp án A, B, C

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết, tỉnh Quảng Bình có giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp ở mức là

Xem đáp án

Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 20:

B1. Nhận biết kí hiệu giá  trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông lâmngư nghiệp

B2. Xác định vị trí tỉnh Quảng Bình và tìm ra giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp ở mức từ trên 20 đến 30%(nền màu hồng nhạt nhất).

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận