ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực địa lý - Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

  • 1815 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nước ta nằm ở vị trí:

Xem đáp án

Nước ta nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Điểm cực Bắc của nước ta là xã Lũng Cú thuộc tỉnh:

Xem đáp án

Điểm cực Bắc nước ta ở vĩ độ 23023’B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Điểm cực Đông của nước ta là xã Vạn Thạnh thuộc tỉnh:

Xem đáp án

Điểm cực Đông nước ta ở vĩ độ l09024'Đ tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đâu không phải là đặc điểm của vị trí địa lí nước ta:

Xem đáp án

Nước ta nằm ở rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á =>Đặc điểm “nằm ở trung tâm khu vực châu Á” là không đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với lãnh thổ nước ta

Xem đáp án

Đại bộ phận lãnh thổ nước ta nằm trong khu vực múi giờ thứ 7.

=>Đáp án “nằm hoàn toàn trong múi giờ số 8” là sai.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận