Câu hỏi:

12/07/2024 1,221

Cho tam giác ABC có BAC^ là một góc tù. Lấy điểm D nằm giữa A và B; lấy điểm E nằm giữa A và C (H.9.51). Chứng minh DE < BC.

Cho tam giác ABC có góc BAC là một góc tù. Lấy điểm D nằm giữa A và B; lấy điểm E (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cho tam giác ABC có góc BAC là một góc tù. Lấy điểm D nằm giữa A và B; lấy điểm E (ảnh 2)

Xét tam giác ADE có BDE^ là góc ngoài của đỉnh D nên BDE^=DAE^+DEA^>DAE^

DAE^ là góc tù nên BDE^ là góc tù.

Xét tam giác BDE có:

BDE^ là góc tù nên BDE^ là góc lớn nhất trong tam giác. Do đó, BE > DE (1)

Xét tam giác ABE có BEC^ là góc ngoài của đỉnh E nên BEC^=EAB^+EBA^>EAB^

DAE^ là góc tù nên BEC^ là góc tù.

Xét tam giác BEC có:

BEC^ là góc tù nên BEC^ là góc lớn nhất trong tam giác. Do đó, BC > BE (2)

Từ (1) và (2) suy ra, BC > DE (điều phải chứng minh).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sợi dây thép dài 1,2 m. Cần đánh dấu trên sợi dây thép đó hai điểm để khi uốn gập nó lại tại hai điểm đó sẽ tạo thành tam giác cân có một cạnh dài 30 cm (H.9.54). Em hãy mô tả các cách đánh dấu hai điểm trên sợi dây thép.

Một sợi dây thép dài 1,2 m. Cần đánh dấu trên sợi dây thép đó hai điểm để khi uốn gập nó (ảnh 1)

Xem đáp án » 12/07/2024 14,103

Câu 2:

Gọi AI và AM lần lượt là đường cao và đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC. Chứng minh rằng:

a) AI < 12(AB + AC);

Xem đáp án » 12/07/2024 1,550

Câu 3:

Cho tam giác ABC có đường phân giác AD, D nằm trên BC sao cho BD = 2DC. Trên đường thẳng AC, lấy điểm E sao cho C là trung điểm của AE (H.9.53). Chứng minh rằng tam giác ABE cân tại A.

Gợi ý. D là trọng tâm của tam giác ABE, tam giác này có đường phân giác AD đồng thời là đường trung tuyến. 

Cho tam giác ABC có đường phân giác AD, D nằm trên BC sao cho BD = 2DC. (ảnh 1)

Xem đáp án » 12/07/2024 652

Câu 4:

Cho tam giác ABC (AB > AC). Trên đường thẳng chứa cạnh BC, lấy điểm D và điểm E sao cho B nằm giữa D và C, C nằm giữa B và E, BD = BA, CE = CA (H.9.52).

a) So sánh ADE^ AED^.

Xem đáp án » 12/07/2024 521

Câu 5:

b) AM < 12(AB + AC).

Xem đáp án » 12/07/2024 468

Câu 6:

b) So sánh các đoạn thẳng AD và AE.

Xem đáp án » 12/07/2024 235

Bình luận


Bình luận