Câu hỏi:

13/12/2022 97

Cho hàm số  y=fx có  limx+fx=1 và  limxfx=1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Theo định nghĩa về tiệm cận, ta có:

=  limx+fx=1y=1 là TCN.

= limxfx=1y=1 là TCN. Chọn C.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đồ thị hàm số  y=x2+2x+3x43x2+2 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

Xem đáp án » 15/12/2022 2,493

Câu 2:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số  y=x+2x24x+m có tiệm cận ngang mà không có tiệm cận đứng.

Xem đáp án » 15/12/2022 1,937

Câu 3:

Đồ thị hàm số  y=x+14x2+2x+1 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

Xem đáp án » 13/12/2022 1,370

Câu 4:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn  2017;2017 để hàm số  y=x+2x24x+m có hai tiệm cận đứng.

Xem đáp án » 15/12/2022 1,346

Câu 5:

Đồ thị hàm số  y=x2+1xkhi x12xx1khi x<1 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

Xem đáp án » 13/12/2022 1,338

Câu 6:

 Gọi n,d lần lượt là số đường tiệm cận ngang và số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  y=1xx1x. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 13/12/2022 987

Câu 7:

Tìm tất cả các đường tiệm cận của đồ thị hàm số  y=fx=3x+2x+1.

Xem đáp án » 13/12/2022 940

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK