Câu hỏi:

21/03/2021 57

Giá trị của giới hạn limx+x2+xx3x23

Trả lời:

limx+x2+xx3x23=limx+x2+xx+xx3x23=limx+xx2+x+x+x2x2+xx3x23+x3x223=limx+11+1x+1​  +​  11+11x3+(11x)23​  =12+13=56

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng a+b=4;limx1a1xb1x3 hữu hạn. Tính giới hạn L=limx1b1x3a1x

Xem đáp án » 21/03/2021 133

Câu 2:

Tính limxx3x+22x3+x21

Xem đáp án » 21/03/2021 84

Câu 3:

Tính limx01+2x.1+3x3.1+4x41x

Xem đáp án » 21/03/2021 76

Câu 4:

Cho hàm số f(x)=x2+2x+4x22x+4. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 21/03/2021 72

Câu 5:

Tìm tất cả các giá trị của a để limx2x2+1+ax 

Xem đáp án » 21/03/2021 55

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »