Câu hỏi:

14/05/2021 675

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=sinx trên đoạn π2;π3 lần lượt là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: y'=cosxy'=0cosx=0x=π2+kπkZ 

Do xπ2;π3 nên k=1 hay  x=π2

Suy ra  yπ2=1,yπ3=32maxπ2;π3y=32minπ2;π3y=1

Đáp án cần chọn là: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x33x29x+35 trên đoạn 4;4. Giá trị của M và m lần lượt là:

Xem đáp án » 14/05/2021 1,328

Câu 2:

Tìm GTLN và GTNN của hàm số y=x55x4+5x3+1 trên đoạn 1;2 

Xem đáp án » 14/05/2021 835

Câu 3:

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x+25x3 trên khoảng  3;+

Xem đáp án » 14/05/2021 678

Câu 4:

Cho hàm số y=x33mx2+6 giá trị nhỏ nhất của hàm số trên 0;3 bằng 2 khi:

Xem đáp án » 14/05/2021 571

Câu 5:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2x+cosx trên đoạn 0;1 là:

Xem đáp án » 14/05/2021 440

Câu 6:

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số fx=x+1x1 trên 3;5. Khi đó M – m bằng:

Xem đáp án » 14/05/2021 394

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK