40 câu trắc nghiệm Atlat Địa lí: Vị trí địa lí, đất nước nhiều đồi núi (P1)

  • 9069 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5,cho biết tỉnh nào sau đây giáp với Campuchia cả trên đất liền và trên biển?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, ta thấy tỉnh Kiên Giang là tỉnh duy nhất ở Việt Nam giáp với Campuchia cả trên đất liền và trên biển

Chọn: B


Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy trong các hệ thống sông Đồng Nai, Hồng, Cả và sông Mã thì hệ thống sông Mã có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất.

Chọn: D


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với Trung Quốc cả trên đất liền và trên biển?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, ta thấy tỉnh Quảng Ninh là tỉnh duy nhất ở nước ta giáp với Trung Quốc cả trên đất liền và trên biển.

Chọn: A


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy hệ thống sông Mê Công có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất nước ta, tiếp đến là sông Hồng,…

Chọn: B


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với cả Lào và Campuchia?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, ta thấy tỉnh Kon Tum là tỉnh duy nhất ở nước ta giáp với cả Lào và Campuchia.

Chọn: D


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Super Cow

2 năm trước

Đỗ Đạt

Bình luận


Bình luận

Lương Tấn
16:07 - 01/05/2021

Cmm tháng 9 là câu C mà đáp án của m là câu A tháng 10 là sao?