40 câu trắc nghiệm: Địa lí ngành nông nghiệp

  • 7467 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Nhóm cây nào sau đây chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu diện tích trồng trọt ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/93, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: A


Câu 3:

Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ ở nước ta ngày càng phát triền là do

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/101, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: C


Câu 4:

Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp trong cơ cấu lao động của nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Nguyên nhân chủ yếu nhất làm giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp trong cơ cấu lao động của nước ta hiện nay là do tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chọn: D


Câu 5:

Điểm giống nhau về điều kiện sinh thái nông nghiệp của Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/108, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: C


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Trần Hải Bình

l

2 năm trước

lunglinh le

Bình luận


Bình luận

Hoàng Gia Hiệp
16:42 - 07/06/2023

dcm B

Hoàng Gia Hiệp
16:53 - 07/06/2023

B
bbb