40 câu trắc nghiệm Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (P1)

  • 5855 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Loại cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/168, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: C


Câu 3:

Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất của Tây Nguyên để trồng các cây công nghiệp lâu năm là có

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/168, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: D


Câu 4:

Cây chè được trồng nhiều ở Tây Nguyên, chủ yếu là do nơi đây có

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/168, địa lí 12 cơ bản.

 

Chọn: C


Câu 5:

Tây Nguyên là vùng đứng đầu cả nước về

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/168, địa lí 12 cơ bản.

 

Chọn: A


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Đào Hồng
22:39 - 23/06/2020

Câu 20 Tây Nguyên là vùng có trữ năng thủy điện đứng thứ 2 cả nước mới đúng