40 câu trắc nghiệm Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng Sông Cửu Long( P1)

  • 8119 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chính gây ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long là do

Xem đáp án

Hướng dẫn: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có địa hình thấp nhất nước ta nên nguyên nhân chính gây ngập lụt ở vùng này chủ yếu do mưa lớn kết hợp với triều cường.

Chọn: A


Câu 2:

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện, nay gặp nhiều khó khăn?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/187, địa lí 12 cơ bản.

 

Chọn: A


Câu 3:

Nguyên nhân nào sau đây làm cho Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất cả nước?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/187, địa lí 12 cơ bản.

 

Chọn: B


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên đất của Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/186, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: A


Câu 5:

Tài nguyên quan trọng hàng đầu của Đồng bằng sông Cửu Long đối với phát triển sản xuất lương thực là

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/186, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn văn Tài

Rất tốt

Bình luận


Bình luận