Bài tập Anken cơ bản, nâng cao có lời giải (P1)

  • 8759 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Số đồng phân của C4H8

Xem đáp án

CH2=CH−CH2−CH3

CH3−CH=CH−CH3 (có đp hình học)

CH2=C−CH3

         CH3

CH2−CH2

CH2−CH2

        CH2

CH2      CH−CH3

Đáp án C.


Câu 3:

Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

Xem đáp án

CH2=CH−CH2−CH2−CH3

CH3−CH=CH−CH2−CH3

CH2=CH−CH2−CH3

           CH3   

CH3−CH−CH=CH2

           CH3   

 

CH3−CH=CH−CH3

           CH3   

Đáp án B


Câu 4:

Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken?

Xem đáp án

CH2=CH−CH2−CH2−CH3

CH3−CH=CH−CH2−CH3 (có đp hình học)

CH2=CH−CH2−CH3

           CH3   

CH3−CH−CH=CH2

           CH3   

CH3−CH=CH−CH3

           CH3   

Đáp án C.


Câu 5:

Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

Xem đáp án

CH2=CH−CH2−CH2−CH3

CH3−CH=CH−CH2−CH3

CH2=CH−CH2−CH3

           CH3   

CH3−CH−CH=CH2

           CH3   

CH3−CH=CH−CH3

           CH3   

C5H10 có 5 đồng phân xicloankan nữa tổng có 10 đp cấu tạo

Đáp án D.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

tran thi kieu oanh

4 năm trước

Mai Thy

Bình luận


Bình luận

Phạm Như Quỳnh
19:05 - 08/04/2020

câu 2 là 5 chứ ạ

09.B14 - Đức
19:41 - 26/04/2020

4 chứ bạn eiii