Bài tập: Chia hai lũy thừa cùng cơ số chọn lọc, có đáp án

  • 2358 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Lũy thừa nào sau đây biểu diễn thương 178:173?

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: 178:173 = 178-3 = 175


Câu 2:

Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 25n:253=255?

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: Trắc nghiệm: Chia hai lũy thừa cùng cơ số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết nên n - 3 = 5 suy ra n = 8


Câu 3:

Phép chia 128:125 được kết quả dưới dạng lũy thừa gọn nhất là?

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: 128:125=128-5=123


Câu 4:

Rút gọn phép chia a12:a6 (a ≠ 0) ta được kết quả dưới dạng lũy thừa gọn nhất là?

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: a12:a6=a12-6=a6


Câu 5:

Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 59:53=5n?

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: 59:53=59-3=56

Nên 56=5n suy ra n = 6


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trung Ngô

hay

1 năm trước

Đinh Khánh Thiên

hay

Bình luận


Bình luận

Gurishi Agaka
18:46 - 13/07/2021

1

Gurishi Agaka
18:46 - 13/07/2021

5