Dạng 1. Cách ghi số tự nhiên

  • 1595 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.

Xem đáp án

Số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7: 1357


Câu 2:

Điền vào bảng :

Số đã cho

Số trăm

Chữ số hàng trăm

Số chục

Chữ số hàng chục

1425

 

 

 

 

2307

 

 

 

 

Xem đáp án

Điền vào bảng :

Số đã cho

Số trăm

Chữ số hàng trăm

Số chục

Chữ số hàng chục

1425

14

4

142

2

2307

23

3

230

0


Câu 3:

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

Xem đáp án

Để viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số, ta phải chọn các chữ số nhỏ nhất có thể được cho mỗi hàng.

ví dụ 1000


Câu 4:

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

Xem đáp án

Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

1023.


Câu 5:

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tám chữ số.

Xem đáp án

Số có tám chữ số gồm tám hàng : nhỏ nhất là hàng đơn vị, lớn nhất là hàng chục triệu.

Số nhỏ nhất có tám chữ số, phải có chữ số có giá trị nhỏ nhất có thể được ở mỗi hàng. Vậy ở tất cả các hàng là chữ số 0, riêng chữ số hàng chục triệu phải là chữ số 1 (chữ số nhỏ nhất có thể được). Vậy số phải viết là 10 000 000.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phùng Thị Lan Chi
19:54 - 24/11/2023

Câu 1: Đáp án là: 1357