Dạng 1. Phép cộng các phân số có đáp án

  • 2085 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

b) 725+825

Xem đáp án

b) Trước hết ta sẽ đưa phân số 725  thành phân số có mẫu dương, nghĩa là: 725=7.125.1=725

Khi đó hai phân số sẽ cùng mẫu, ta thực hiện phép cộng hai phân số có cùng mẫu (rồi rút gọn nếu có thể):

725+825=7+825=1525=15:525:5=35


Câu 3:

c) 613+1539

Xem đáp án

c) Trước hết ta sẽ rút gọn phân số 1539 1539=15:339:3=513

Khi đó hai phân số sẽ cùng mẫu, ta thực hiện phép cộng hai phân số có cùng mẫu (rồi rút gọn nếu có thể):

613+513=6+513=113


Câu 5:

e) 818+1527

Xem đáp án

e) 818+1527=49+59=4+59=99=1


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

b

1 năm trước

botRDVAY

1

Bình luận


Bình luận

Ánh Ngọc
23:11 - 05/02/2024

vui

Ánh Ngọc
23:20 - 05/02/2024

/upload/images/comments/4307714/

Ảnh đính kèm