Bài tập: Đường thẳng đi qua hai điểm chọn lọc, có đáp án

  • 2329 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho hai đường thẳng a, b. Khi đó a, b có thể:

Xem đáp án

Đáp án là D

Hai đường thẳng a, b bất kỳ có thể trùng nhau, song song hoặc cắt nhau.


Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

 Đáp án là B

  • Đáp án A: Qua hai điểm phân biệt có một và chỉ một đường thẳng nên A sai.

    • Đáp án B: Có vô số điểm thuộc một đường thẳng nên B đúng.

    • Đáp án C: Hai đường thẳng phân biệt thì có thể song song hoặc cắt nhau nên C sai.

    • Đáp án D: Trong ba điểm thẳng hàng thì chỉ có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại nên D sai.


Câu 3:

Cho ba điểm A; B; C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được những đường thẳng nào?

Xem đáp án

Đáp án là A

Trắc nghiệm: Đường thẳng đi qua hai điểm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Các đường thẳng trong hình là: AB, BC, CA


Câu 4:

Cho 5 điểm A; B; C; D; E trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

Xem đáp án

Đáp án là B

Các đường thẳng là: AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE

Vậy có tất cả 10 đường thẳng cần tìm.


Câu 5:

Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong trường hợp nào thì ba đường thẳng đó đôi một không có giao điểm?

Xem đáp án

Đáp án là C

Ba đường thẳng đôi một không có giao điểm nghĩa là:

    • a, b không có giao điểm hay a song song b.

    • b, c không có giao điểm hay b song song c.

    • a, c không có giao điểm hay a song song c.

Vậy ba đường thẳng đôi một song song.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận