Bài tập: Nhân hai số nguyên khác dấu chọn lọc, có đáp án

  • 1996 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính (-125).8 là:

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: (-125).8 = -(125.8) = -1000


Câu 2:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án là C

    • (-5).25 = -(5.25) = -125 nên A đúng.

    • 6.(-15) = -(6.15) = -90 nên B đúng.

    • 125.(-20) = -(125.20) = -2500 ≠ -250 nên C sai.

    • 225.(-18) = -(225.18) = -4050 nên D đúng.


Câu 3:

Chọn câu trả lời đúng:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: -365.366 < 0 < 1 và -365.366 ≠ -1


Câu 4:

Tính nhanh (-5).125.(-8).20.(-2) ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: (-5).125.(-8).20.(-2) = [125.(-8)].[(-5).20].(-2)

     = (-1000).(-100).(-2) = -200000


Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức x - 2 + x - 2 + x - 2 + x - 2 + x - 2 tại x = -7

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có:

x - 2 + x - 2 + x - 2 + x - 2 + x - 2

= (x - 2) + (x - 2) + (x - 2) + (x - 2) + (x - 2)

= 5(x - 2)

Thay x = -7 vào biểu thức ta được:

5(x - 2) = 5.[(-7) - 2] = 5.(-9) = -(5.9) = -45


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nguyễn kiêm hiệu
17:40 - 30/01/2021

câu 10 ko có đáp án đúng:(

Nguyễn Thị Tú Uyên
10:30 - 30/11/2021

Làm giúp mình thi GHK 1 môn Toán 9,3 những bài trước