Cách tìm ước và bội nhanh nhất, cực hay có đáp án

  • 1921 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Viết tập hợp gồm 5 phần tử. Trong đó, từng phần tử là bội của 8. Sau đó, viết dạng tổng quát các số là bội của 8.

Xem đáp án

Ta có, tập hợp gồm 5 phần tử là bội của 8:

B(8) = {8, 16, 24, 64, 72}

Vậy, dạng tổng quát của các số là bội của 8 là n = 8k, với k ∈ N.


Câu 2:

Tìm các số tự nhiên x mà x ∈ B(3) và x < 30

Xem đáp án

B(3) = {0;3;6;9;12;15;18;21;24;27;30…}

Vì x < 30 nên x ∈ {0;3;6;9;12;15;18;21;24;27}


Câu 3:

Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a. x ∈ B(5) và 20 ≤ x ≤ 40

Xem đáp án

a. B(5) = {0;5;10;15;20;25;30;35;40;45;…}

Vì 20 ≤ x ≤ 40 nên x ∈ {20, 25, 30, 35, 40}


Câu 4:

Tìm các số tự nhiên x sao cho:

b. x ∈ Ư(35) và 0 ≤ x ≤ 25

Xem đáp án

b. Ư(35) = {1; 5; 7; 35}

Vì 0 ≤ x ≤ 25 nên x ∈ {1, 5, 7}


Câu 5:

Tìm các số tự nhiên x sao cho:

c. x ⋮ 7 và x < 70

Xem đáp án

c. x ⋮ 7 nên x ∈ B(7) = {0;7;14;21;28;35;42;49;56;63;70;…}

Vì x < 70 nên x ∈ {0;7;14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63}


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thích chế tạo
19:49 - 27/10/2020

x={0;3;6;9;12;15;18;21;24;27}