Đề thi học kì 2 Sinh 12 (Bài kiểm tra cuối kì) (Đề 1)

  • 3206 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án là B


Câu 3:

Sử dụng thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại hay dịch bệnh thay cho việc sử dụng thuốc trừ sâu là ứng dụng của:

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 4:

Ví dụ nào dưới đây minh chứng sự biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kì?

Xem đáp án

Đáp án là A


Câu 5:

Tập hợp nào dưới đây là một quần thể?

Xem đáp án

Đáp án là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

7 tháng trước

Đặng Lê Trà My

Bình luận


Bình luận