Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1)

  • 2597 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

 Tỉnh nào sau đây không thuộc tiểu vùng Tây Bắc?

Xem đáp án

Chọn: D.

Tiểu vùng Tây Bắc của Trung du và miền núi Bắc Bộ có 4 tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La. Lào Cai thuộc tiểu vùng Đông Bắc.

 


Câu 2:

 Một trong những thế mạnh thế mạnh về nông nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

Xem đáp án

Chọn: C

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích đồi núi là chủ yếu, có nhiều đồng cỏ nên có thế mạnh để chăn nuôi gia súc lớn.

 


Câu 3:

Cây công nghiệp chủ lực của Trung du và miền núi Bắc bộ là:

Xem đáp án

Chọn: C.

Do điều kiện sinh thái nên cây công nghiệp chủ lực của Trung du và miền núi Bắc bộ là cây chè.

 


Câu 4:

Phát biểu nào không đúng về các thế mạnh của Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án

Chọn: C.

Đây là câu hỏi phủ định cần tìm ra đáp án sai. Đồng bằng sông Hồng không có thế mạnh về tài nguyên khoáng sản, khoáng sản chủ yếu là than nâu, vật liệu xây dựng.

 


Câu 5:

Đồng bằng sông Hồng có tài nguyên nước ngọt phong phú chủ yếu là:

Xem đáp án

Chọn: B.

Đồng bằng sông Hồng có tài nguyên nước ngọt phong phú chủ yếu là do nằm ở hạ nguồn hai hệ thống sông lớn như sông Hòng, sông Thái Bình,...

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận