Đề thi giữa kì 1 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 3)

  • 3393 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong nghề điện dân dụng cần:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Người thợ điện có mặt ở đâu để làm các công việc về điện?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Nghề điện dân dụng có đặc điểm:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Đâu là đối tượng lao động của nghề điện dân dụng?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận