Đề thi giữa kì 1 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 1)

  • 3255 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nghề điện dân dụng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Nghề điện dân dụng góp phần đẩy nhanh tốc độ:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Đâu là đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Công việc nào sau đây đúng với chuyên ngành lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận