Đề thi Hóa học 11 giữa kì 1 có đáp án (Đề 9)

  • 3923 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?

Xem đáp án

Đáp án D

Chất là hiđroxit lưỡng tính là: Zn(OH)2.


Câu 2:

Dung dịch X có pH = 12. Dung dịch X có môi trường

Xem đáp án

Đáp án A

Dung dịch X có pH = 12 >7 suy ra dung dịch X có môi trường kiềm.


Câu 3:

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:

Xem đáp án

Đáp án B

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:chất điện li yếu, chất kết tủa, chất khí.


Câu 4:

Tính chất hóa học của NH3

Xem đáp án

Đáp án C

Tính chất hóa học của NH3 là:tính khử mạnh, tính bazơ yếu.


Câu 5:

Axit nào sau đây là axit 2 nấc?

Xem đáp án

Đáp án C

H2SO4→ H++ HSO4-

HSO4-Axit nào sau đây là axit hai nấc? (ảnh 1)H+ + SO42-


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận