Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

  • 4943 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hiện tượng các chất hữu cơ khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử gọi là

Xem đáp án

Chọn D

Những hợp chất hữu cơ khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau.


Câu 3:

Cho 10ml dung dịch H3PO4 1M vào 15ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Hãy cho biết thành phần chất tan trong X?

Xem đáp án

Chọn C

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Vậy sau phản ứng thu được hai muối NaH2PO4Na2HPO4.


Câu 4:

Chất nào sau đây là muối axit?

Xem đáp án

Chọn C

Muối axit là muối mà gốc axit vẫn còn hiđro có thể phân li ra H+.


Câu 5:

Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Xem đáp án

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận