Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)

  • 4933 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Chất điện li mạnh có độ điện li (a)

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Khí N2 tương đối trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối, người ta dùng thuốc thử là

Xem đáp án

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận