Đề thi Học kì 1 Toán 6 cực hay có đáp án (Đề 1)

  • 5307 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Thực hiện phép tính :

b) 155 – [2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )]

Xem đáp án

b) 155 – [ 2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )]

= 155 – [ 2 . 9 . 8 ] = 155 – 144 = 11


Câu 3:

Thực hiện phép tính :

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

Xem đáp án

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

= (37 . 143 + 37.57) + 1300

= 37.(143+ 57) + 1300

= 37. 200 + 1300

= 7400 + 1300

8700.


Câu 4:

Tìm x, biết :

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

Xem đáp án

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

95 – 5x = 23 + 2

95 – 5x = 25

5x = 95 – 25

5x = 70

x = 70 : 5

x = 14


Câu 5:

Tìm x, biết :

b) | x + 2 | = 341 + (-25)

Xem đáp án

b) |x + 2| = 341 + (-25)

|x + 2| = 316

x + 2 = 316 hoặc x + 2 = -316

x = 316 – 2 hoặc x = -316 – 2

x = 314 hoặc x = -318


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

joe biden

3 năm trước

Đức Dương

Quá tốt!!

Bình luận


Bình luận

Gaming Thanh Dung Thanh
12:06 - 19/08/2020

có bài sai

truong duc thang
21:02 - 13/11/2020

làm bài kiểu j

truong duc thang
21:06 - 13/11/2020

nói đi sắp hết thời gian rồi

truong duc thang
21:07 - 13/11/2020

hu hu!

Huỳnh Lê Anh Thư
15:14 - 27/11/2020

có bài sai