Đề thi THPT Quốc gia Địa lí có đáp án

  • 4703 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thủy điện nước ta thuộc ngành công nghiệp nào sau đây?

Xem đáp án
Chọn A
Thủy điện ở nước ta thuộc ngành công nghiệp năng lượng.

Câu 2:

Công nghiệp nước ta phân bố nhiều ở

Xem đáp án
Chọn C
Công nghiệp nước ta phân bố nhiều ở đồng bằng và ven biển.

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết tỉnh nào sau đây có khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo?

Xem đáp án

Chọn D

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, ta thấy khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo thuộc tỉnh Quảng Bình.


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp Cà Mau có ngành nào sau đây?

Xem đáp án
Chọn C
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, ta thấy trung tâm công nghiệp Cà Mau có ngành: Hóa chất, phân bón; chế biến nông sản, nhiệt điện, cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng.

Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết sông Hậu đổ ra biển qua cửa nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, ta thấy sông Hậu đổ ra biển qua cửa Định An, Tranh Đề (Trần Đề).


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thuylinh Nguyen

Tốt
N

3 tuần trước

Nguyễn Thị Mỹ Tâm

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Mai Ngân
16:50 - 03/07/2022

đáp án đúng nhưng lại để sai