Tổng hợp bài tập Chương 3 phần Số học Toán 6 có đáp án (Phần 1)

  • 2721 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phân số nào dưới đây bằng với phân số -2/5 ?

Xem đáp án

Đáp án là B

Đáp án A : Vì -2.10 ≠ 4.5 nên -2/5 ≠ 4/10 ⇒ A sai

Đáp án B: Vì (-2).15 = (-6).5 nên -2/5 = -6/15 ⇒ B đúng

Đáp án C: (-2).15 ≠ 6.5 nên -2/5 ≠ 6/15 ⇒ C sai

Đáp án D: Vì -2.(-10) ≠ (-4).5 nên -2/5 ≠ -4/-10 ⇒ D sai


Câu 2:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

Đáp án là C

Đáp án A: Vì 1.135 = 3.45 nên 1/3 = 45/135 ⇒ A đúng

Đáp án B : Vì (-13).(-40) = 20.26 nên -13/20 = 26/-40 ⇒ B đúng

Đáp án C : Vì (-4).(-60) ≠ 15.(-16) nên -4/15 ≠ -16/-60 ⇒ C sai

Đáp án D : Vì 6.(-49) = 7.(-42) nên 6/7 = -42/-49 ⇒ D đúng


Câu 3:

Tìm số nguyên x biết 35/15 = x/3 ?

Xem đáp án

Đáp án là A

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15/90 = 5/...

Xem đáp án

Đáp án là D

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 5:

Cho tập A = {1; -2; 3; 4}. Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số thuộc A mà có tử số khác mẫu số và tử số trái dấu với mẫu số

Xem đáp án

Đáp án là B

Các phân sô thỏa mãn đề bài là:

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy có 6 phân số thỏa mãn đề bài


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

2 năm trước

hoang thùy trang

Bình luận


Bình luận

phú khang boss
22:45 - 10/05/2021

cần thêm nhiều bài khó