Trắc nghiệm Axit nitric và muối nitrat có đáp án (Nhận biết)

  • 1002 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong phân tử HNO3 nguyên tử N có :

Xem đáp án

Trong phân tử HNOnguyên tử N có: hoá trị IV, số oxi hoá +5.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

HNO3 tinh khiết là chất lỏng không màu, nhưng dung dịch HNO3 để lâu thường ngả sang màu vàng là do

Xem đáp án

HNO3 tinh khiết là chất lỏng không màu, nhưng dung dịch HNO3 để lâu thường ngả sang màu vàng là do dung dịch HNO3 bị phân hủy 1 phần tạo thành một lượng nhỏ NO2.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Axit nitric tinh khiết là chất lỏng không màu nhưng lọ Axit nitric đặc trong phòng thí nghiệm có màu nâu vàng hoặc nâu là do

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Các tính chất hoá học của HNO3

Xem đáp án

Các tính chất hoá học của HNO3 là: tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh và bị phân huỷ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Axit HNO3 là một axit

Xem đáp án

Axit HNO3 là một axit mạnh

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

2 tuần trước

Kim Ngọc15 Trần Thị

Bình luận


Bình luận